Sólo X-Strut

Sólo X-Strut

Sólo X-Strut není žádná nová discilína, ale u nás v ČR se objevila letos poprvé. Proto se vám náš server pokusí nastínit její pravidla.

Tothle je trasa, kterou soutěžící musí dodržovat. Soutěžící začíná na čísle 1, které je z pohledu poroty nalevo v rohu. Může udělat nějaké zahajovací pohyby, ale jen na tomto místě, pak musí provést pozdrav NBTA. Ihned po pozdravu musí udělat čtyři základní pochodové kroky. Pochod lze doplnit pohyby pažemi a hůlkou. Zbytek trasy (po číslo 2) je volný styl, který může obsahovat pochod, výkopy, tanec a práci s hůlkou. V rámci celé sestavy však soutěžící musí zůstat v rytmu s hudbou.

Jakmile dojde k bodu 2, musí projít kolem poroty, a to tak že opět první pohyby této druhé etapy musí být čtyři základní pochodové kroky. Zbývající styl druhé části je pak volný styl.

Po dosažení bodu 3 se soutěžící natočí k pravému hornímu rohu. Opět první pohyby musí obsahovat čtyři základní pochodové kroky. Zbytek je volný styl.

Na rohu bodu 4 se nevyžadují čtyři základní pochodové kroky. Tento úsek je totiž v porovnání s ostatními kratší, tudíž je zde povolen volny styl.

V 5 bodě už ale soutěžící musí opět začít čtyřmi pochodovými kroky směrem k porotě. Na závěr musí být proveden pozdrav NBTA. Žádný další pohyb po pozdravu pak není dovolen. Prostě otočit se a odejít.

 

Měření času a začátek penalizací začíná prvním pohybem a končí pozdravem NBTA. Časový limit je 1:30 - 2:00. Plocha je o rozloze 10x10 m. Za každou sérii čtyři předepsaných pochodových kroků, ve které byl proveden jeden nebo více kroků chybně bude odečten 0,5 bodu. Od prvního pohybu až po závěrečný pozdrav nesmí být prováděn žádný twirling. (žádné rollsy, žádné výhozy, žádné prsty, ani mrtvá hůlka). Kola, švihadla a točení v plné ruce je povoleno. Není dovoleno v jedné ruce provést s hůlkou více jak dvě rotace. Je doporučeno střídat levou a pravou ruku. Hůlka během celé skladby nesmí být odložena. Couvání je povoleno. Po celou skladbu se nesmí žádná část těla kromě chodidel dotknout země.